Category: Plan

Chủ đề : Làm Plan Tung Hàng Mới và Report tổng hợp
Đúc kết kinh nghiệm 20 năm làm việc giúp mình làm plan cho sản phẩm hàng tiêu dùng cực kỳ nhanh từ Brand Plan, Marketing and Sales Plan đến Business Review.